Amsterdam ArenA-directeur Henk Markerink: ‘We blijven innoveren’

Op 14 augustus is het exact 20 jaar geleden dat koningin Beatrix de Amsterdam ArenA opende. Het stadion aan de Arenaboulevard is uitgegroeid tot wellicht het bekendste stadion in Nederland. Het stadion staat aan de vooravond van een grootse verbouwing, die in 2020 afgerond moet zijn. Amsterdam ArenA-directeur Henk Markerink vertelt over de ambities en groeiplannen.

“Het is lastig om exact te zeggen waar we na twintig jaar staan”, vertelt directeur Henk Markerink. Hij is al sinds de start van het stadion in deze functie werkzaam en was in de jaren daarvoor als projectmanager nauw betrokken bij het ontwerp en de bouw van het stadion. “Bouwtechnisch is een gebouw van twintig jaar misschien wat oud. Als geheel komen we echter net kijken en is twintig jaar relatief jong. Vanuit die positie is het onze ambitie om voorop te blijven lopen in de technologische ontwikkelingen. We hebben 2,5 miljoen geïnvesteerd in een stevig WiFi-netwerk en een zelfs iets hoger bedrag in een hypermodern 4G-netwerk. Dat zetten we enerzijds in voor het comfort van onze bezoekers, anderzijds maakt het dat we hiermee ook moderne evenementen kunnen aantrekken die zo’n stevig netwerk nodig hebben.”

Mobility center
Het verhogen van het serviceniveau door middel van techniek is iets waar de laatste jaren enorme stappen in zijn gemaakt. Zo is het mobiliteitsplan steeds verder ingericht om bezoekers al vanaf het vertrek van huis optimaal te begeleiden. Dit in samenwerking met omliggende evenementenlocaties. “Binnen het ‘mobility center’ zijn de drie de aangrenzende venues, ArenA, Ziggo Dome, Heineken Music Hall, betrokken. Recent waren op alle locaties tegelijk evenementen. We hebben het publiek op verschillende manieren begeleid, door via sociale media en apps alternatieve rijroutes te adviseren en helder te communiceren waar de knelpunten met parkeren lagen of hoe het met het openbaar vervoer was gesteld. Dat is enorm gewaardeerd en via technische innovaties willen we op dat vlak de komende jaren meer slagen maken. De samenwerking tussen de drie concertzalen biedt uiteraard meer mogelijkheden. We denken al langer na over een festivalsetting waarbinnen de Arena Boulevard de verbindende factor is en alle venues deelnemen. De exacte modus om dat gezamenlijk te doen is daarin nog niet gevonden, maar op bijvoorbeeld ADE zie je nu al hoe dat tussen verschillende organisatoren werkt.”

Geluidsstappen
Recent rond het Rihanna-concert werd het geluid in de ArenA onder vuur genomen. Voor Markerink en het team van de ArenA een enorme domper, vooral omdat de afgelopen jaren veel geïnvesteerd is in het geluid. “Wij hebben op vele manieren investeringen gedaan om de nagalm in het stadion te beperken, onder meer met platen in het dak en het gebruik van zogenaamde ‘tubes’. De rapporten liegen niet, we hebben enorme stappen gemaakt. Shows van Roger Waters of One Direction bijvoorbeeld, bewezen dat het ArenA-geluid enorm goed kan zijn. Dat bij een door zware bassen gedreven show met hoog decibelgehalte direct naar ‘het slechte geluid van de ArenA’ wordt gewezen, is enorm jammer. Geluid is een combinatie van factoren, een samenspel tussen de artiest, diens geluidstechnici, Mojo en de ArenA. We hopen dat andere concerten dit jaar laten horen dat het wél kan, want voor ons is dit een flinke kater. Het rechtzetten daarvan staat hoog op het prioriteitenlijstje, want kwaliteit is bij ons leidend.”

Verbreding
Het stadion staat met het oog op de verhoogde kwaliteit aan de vooravond van een grootse verbouwing, die in 2020 afgerond moet zijn. “Deze is vooral gericht op verhoogd bezoekerscomfort. Zeker op de tweede ring is de omloop achter de tribunes smal en zijn er relatief weinig voorzieningen als toiletten. Door de omlopen van de eerste en de tweede ring te verbreden, wordt de ruimte driemaal zo groot, zodat men zich comfortabel door de venue kan bewegen. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we het goed doen en dus de financiële armslag hebben om dergelijke investeringen te doen. Het hoofdgebouw aan de westzijde van de ArenA is de afgelopen jaren volledig vernieuwd, onder meer met een intern zalencomplex. Deze zal blijven zoals het is. De verbouwing start aan de oostkant, grenzend aan de spoorlijn en daarvandaan wordt rondom gewerkt. Per zijde zal de verbouwing ruwweg een jaar duren, zonder dat de bezoekers hier last van hebben. In feite wordt er tegen de bestaande bouw aangebouwd en als alles gereed is, wordt de tussenwand er uitgehaald.”

Entertainment in de breedte
Door te innoveren wil Amsterdam ArenA aan de steeds hogere eisen van bezoekers blijven voldoen en tegelijk interessant blijven voor een keur aan partijen die gebruik willen maken van de venue. Markerink: “Wij zijn bij uitstek een locatie waar een grote publieksopkomst geoptimaliseerd verloopt. Daar zijn we op gebouwd en de investeringen die we doen verstevigen die positie. We willen onderdak bieden aan entertainment in de breedste zin van het woord. Daar valt wat mij betreft voetbal ook onder. We blijven tenslotte in eerste instantie het stadion van Ajax. Voor ons is het daarnaast belangrijk om vaste events op de agenda te blijven houden. De Toppers en Sensation zijn goede voorbeelden, evenals het Amsterdam Music Festival. Het is heel fijn dat we grote internationale artiesten kunnen huisvesten, zoals dit jaar Rihanna, Coldplay en Beyoncé, maar bij die buitencategorie artiesten ben je zeer afhankelijk van tourschema’s en grootschalige tournees zijn minder standaard dan in het verleden. We doen er alles aan om dergelijke megashows optimaal te faciliteren, maar als je realistisch bent, kun je concluderen dat de tijd dat bijvoorbeeld een band als The Rolling Stones vijfmaal achter elkaar in de ArenA stond voorbij is. Daarop anticiperen we.”

Faciliteren van ruimte
De realisatie van het zalencomplex in het hoofdgebouw was daar een onderdeel van. Dit is multifunctioneel inzetbaar en was enkele jaren het toneel van het door Amsterdam ArenA zelf georganiseerde Amsterdam Jazz Festival. “Hoewel we overtuigd zijn van de kracht van het inzetten van het zalencomplex op deze manier, ben ik niet van mening dat wij de uitgelezen partij zijn om zelf iets te organiseren. Dat is écht een vak apart. De focus ligt de komende tijd dus vooral op het faciliteren van de ruimte. Daarbij proberen we zo breed mogelijk te kijken. Zo zien wij een fenomeen als e-sports wereldwijd groeien. We hebben dan ook een partnership gesloten met ESL, de wereldwijde e-sports-organisatie die de beste gamers tegen elkaar laat strijden en waar duizenden internationale bezoekers op afkomen. Zo’n toernooi zou perfect binnen Amsterdam ArenA plaats kunnen vinden, iets waar onze hele internetbackbone volledig gereed voor is. Van een geheel andere orde zijn events met drones. Daar praten we met diverse partijen over. Het is bij uitstek iets wat in een stadion als het onze past. Weer iets anders is dat we de grootschalige opera’s, zoals deze eerder te zien waren, terug willen brengen in de ArenA. Maar dan op een moderne en stadionwaardige manier. We willen laten zien dat er met een venue als die van ons een heel breed scala aan mogelijkheden is.”

[Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de juli-editie van EB Live en op entertainmentbusiness.nl | Foto © Amsterdam Arena, 2016]