MOJO zet in op een groener evenementenklimaat

Vandaag werd bekend dat MOJO en Solarfields in november starten met de bouw van ’s werelds grootse solar carport, op het parkeerterrein van Lowlands. Via innovaties, structurele aanpassingen in de infrastructuur en ambitieus doorpakken, heeft MOJO eerder ook al grote stappen gezet op het gebied van verduurzaming. Voor het meest recente nummer van EB Live sprak ik directeur Ruben Brouwer, die stelt dat de plannen voor de komene jaren verder reiken en in dat gesprek de solar carport al even aanstipte.

MOJO zet in op een groener evenementenklimaat

MOJO’s aanpak is niet gericht op het opvoeden van zijn bezoekers, maar gebaseerd op de intrinsieke motivatie om deze branche van binnenuit te verduurzamen”, vertelt Ruben Brouwer, zelf een van de grote aanjagers van de verduurzaming van de bedrijfsvoering van MOJO en internationaal bij moederbedrijf Live Nation. In maart heeft hij tijdens een internationale meeting duurzaamheid ter sprake gebracht.

“Omdat ik het opvallend vond dat de doelen die jaarlijks worden gesteld altijd over de ‘business’ gaan en amper over duurzaamheid. Het mooie van Live Nation is dat het echt dingen in gang zet. Dus toen dit eenmaal op tafel lag, zijn internationaal snel grote stappen gezet en is er direct een plan voor de komende tien jaar opgesteld. De internationale ambitie ligt in lijn met het Akkoord van Parijs. Dat betekent voor de genoemde periode een halvering van de CO2-emissie.”

Ambitieus, maar niet onrealistisch
Voor MOJO in Nederland zijn de plannen echter nog ambitieuzer. Begin 2019 was MOJO een van de ondertekenaars van het Plastic Pact, dat een grote reducering van (single use) plastic wil bewerkstelligen en een grote groei van recycling. Minimaal 70 procent van het single use plastic dat in Nederland in de prullenbak terechtkomt, moet in 2025 gerecycled worden zonder dat de kwaliteit ervan achteruitgaat. In oktober was MOJO een van de partijen achter de Green Deal ‘Circular Festivals’, waarbinnen deelnemende festivals zich gezamenlijk committeren aan het delen van kennis en het ontwikkelen van circulaire oplossingen voor de internationale evenementenindustrie. Ook dit plan mikt op 2025.

Binnen nu en vijf jaar moeten de evenementen van MOJO circulair zijn

Dat betekent dat de evenementen van MOJO – net als die van de andere deelnemers – binnen nu en vijf jaar circulair moeten zijn en dat er oplossingen worden ontwikkeld die wereldwijd op evenementen geïmplementeerd kunnen worden. Brouwer: “Het is voor het eerst dat er op die manier een samenwerking is tussen verschillende internationale partijen. Het streven is enorm ambitieus, maar zeker niet onrealistisch. Als je als bedrijf – of zelfs als branche – stappen wilt maken, moet je dit soort ambitieuze deadlines stellen. Dan weet je waar je naartoe werkt en kun je daarop strak anticiperen.”

MOJO wil zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk verkleinen

Kennisnetwerk
Volgens Brouwer is het grote voordeel van de samenwerking zoals die onder de vlag van Green Deal ‘Circular Events’ dat niet iedere partij op ieder gebied het wiel zelf hoeft uit te vinden. “Het is een groot kennisnetwerk, waarbinnen op een open manier stappen worden gezet die iedereen kan implementeren. Uiteraard zijn er soms cultuurverschillen. Wij hebben met MOJO de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in het gescheiden inzamelen en sorteren van de bio based drinkbekers die we op onze evenementen gebruiken, zodat deze gerecycled kunnen worden. Toen het systeem dat we zelf hebben ontwikkeld internationaal werd gepresenteerd, vroeg een collega uit Scandinavië waarom we niet overgaan op glas. Dat vonden wij vreemd, maar toen bleek dat bezoekers bij hen op een afgesloten terras hun drankjes drinken en daarna weer het festivalterrein op gaan. Het met een beker in de hand bandjes kijken zoals wij dat kennen, bestaat daar niet.”

Vervoersbewegingen beperken
Om effectief stappen te kunnen gaan maken, is MOJO op verschillende gebieden nulmetingen aan het uitvoeren, die de komende jaren kunnen dienen als basis voor duurzaamheidstoetsingen. “Alleen maar roepen dat je zoveel procent gaat verminderen in CO2-emissie of kilo’s afval, heeft weinig zin”, stelt Brouwer. “Het in kaart brengen van de startsituatie is overigens een minutieus proces. Op basis daarvan gaan we nu verder. Soms kun je snel schakelen, soms zit wet- en regelgeving in de weg. Dat laatste is nog weleens lastig. MOJO hanteert om het proces behapbaar te houden ieder jaar verschillende thema’s. Voor 2020 zijn dat mobiliteit, energieverbruik en afvalmanagement.”

Wat betreft mobiliteit is de slag die geslagen wordt tweeledig. Enerzijds kijkt MOJO actief naar het beperken van het aantal vervoersbewegingen (vrachtwagens, transport) die noodzakelijk zijn om een evenement te organiseren, anderzijds naar de vervoersbewegingen van de bezoekers. Dat gaat van het actief stimuleren van openbaar vervoer tot het promoten van de bussystemen die rond Lowlands worden ingezet. “Met de kosten die we rekenen voor parkeren op het terrein, financieren we mede de touringcars die vanuit heel Nederland – er zijn wel 570 opstapplaatsen – naar het terrein rijden.”

Bewustwording
Op het gebied van energieconsumptie onderzoekt MOJO de mogelijkheden om het dieselgebruik te verminderen. Alleen al de keuze welke aggregaten je ’s nachts laat aanstaan of juist uitzet, levert een flinke besparing op. “We kijken op de korte termijn ook naar alternatieven voor diesel en op de langere naar manieren om groene stroom op te wekken waarmee we onze evenementen kunnen draaien”, zegt Brouwer. “Zo draait een zaal als Ziggo Dome – onderdeel van de Live Nation-familie – vanaf volgend jaar op 100 procent windenergie. Ook zijn we heel ver met de ontwikkeling van een zonnepark nabij een evenemententerrein, waarop we festivals kunnen laten draaien. Op dit vlak maken we in hoog tempo grote stappen.”

Wij zullen actief op bewustwording inzetten, zonder daarbij belerend over te willen komen

Brouwer vervolgt: “Maar ook op het gebied van afvalmanagement. Momenteel bouwen we de manier waarop we de afvalscheiding en recycling van onze PLA-bekers hebben geïmplementeerd verder uit. Maar we kijken ook verder. Drinkbekers zijn slechts twee procent van alle afval die achterblijft op een festivalterrein. Hoe ga je om met de partytenten, barbecues en andere rotzooi die na afloop op de camping achterblijft? Daar denken we actief over na en op dat gebied zullen we ook het publiek enigszins moeten opvoeden.”

Volgens Brouwer leven we in een wegwerpmaatschappij, waar tentjes zo goedkoop zijn dat men niet eens de moeite neemt ze na afloop van een festival weer mee naar huis te nemen. “Dus wij zullen actief op bewustwording inzetten, zonder daarbij belerend over te willen komen. Dat is een wankel evenwicht. En vergis je niet, het is op dit moment nog duur om duurzaam te zijn. Zowel voor ons, want de stappen die we nemen zijn niet goedkoop, als voor de bezoekers. Dus om bewustwording in daden om te zetten, zullen we de komende jaren nog het nodige werk te verrichten hebben. Goed voorbeeld doet echter goed volgen, daar ben ik van overtuigd.”

[Dit artikel verscheen in de januari 2020 editie van EB Live en is ook te vinden als onderdeel van de Green Events Special op de Entertainment Business website]

[beeld © MOJO, 2020]